Loovuse arendamine vabavaraliste veebipõhiste programmide abil ning teeme tutvust programmeerimisega. Kujundame õpilastes teadmist, et arvuti ei ole ainult mängimiseks ja info leidmiseks, vaid arvuti abil saab ka midagi luua.

Close Menu