Paikuse Huvikooli missiooni kohaselt on huvikool koht, kus igas vanuses inimene saab kasutada aega oma annete arendamiseks ning uute oskuste ja teadmiste omandamiseks.
Juba Buddha on öelnud, et nii nagu küünal ei saa põleda leegita, ei saa inimene elada vaimustuseta. Just vaimustumise ja lastes uudishimu säilimise nimel teeb huvikool pidevat arendustööd uute erialade pakkumiseks ja olemasolevate kaasajastamiseks. Hoides seejuures pidevalt fookuses teadmist, et maailm vajab mõtlemisvõimelist, elust ja ümbrusest vaimustuda suutvat mitmekülgset inimest. Suurim tasu selles protsessis kaasalööjatele on koos tegutsemise rõõm ja muutus neis enestes.
Soovin Paikuse Huvikoolile jätkuvat tahet muutuda ise ja muuta maailma enda ümber!

Helve Reisenbuk
Paikuse Vallavalitsus
Abivallavanem aastatel 2001-2017