Eriolukorra tõttu…

… on kõik huvikoolide õpilased  16-31. märtsini õppetasust vabastatud. Märtsi õppetasudes tehakse tagasiarvestus. Kui olete praeguseks juba täissumma tasunud, jääb osa sellest ettemaksuks. Alates 1. aprillist kuni eriolukorra lõpuni distantsõppes osalevatel õpilastel on õppetasu 25% võrra soodsam. Juhul, kui distantsõpe perele ei sobi ning vanem on huvikoolile teatanud distantsõppest loobumisest, jääb õpilane huvikooli nimekirja, kuid on eriolukorra lõpuni õppetasust vabastatud. Loe SIIT