Huvikoolide lapsevanemad on saanud märtsikuu eest kuu alguses arve täissummale

Seoses huvikoolide sulgemisega koroonaviiruse ajaks ja õppetöö ümberkorraldamisega tehakse märtsikuu õppetasudes osaliselt tagasiarvestus. Parandus märtsikuu eest tehakse järgnevate kuude arvetel. Kui olete praeguseks juba täissumma tasunud, jääb osa sellest ettemaksuks.