Paikuse Huvikooli algava õppeaasta alguskuupäevaks

02. septembri 2019 ja lõppkuupäevaks 07. juuni 2020 ning esimese poolaasta lõppkuupäevaks 26. jaanuar 2020.​