Paikuse Huvikooli algava õppeaasta alguskuupäevaks

01. septembri 2020 ja lõppkuupäevaks … juuni 2021 ning esimese poolaasta lõppkuupäevaks … jaanuar 2021.​