Vaheajad 2020/21 õa

 I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a.

I poolaasta lõpp … . jaanuar 2021
II poolaasta lõpp … . juuni 20201

Õppetöö toimub 01. septembri 2020 – … . juuni 2021 ning esimese poolaasta lõppkuupäevaks … . jaanuar 2021.